Ние сме адв. Петя Григорова и адв. Катерина Славкова. В съвместната ни работа обединяваме своите знания и опит от областта на гражданското, вещното, търговското и процесуалното право.

Кантората предлага правни консултации на граждани и юридически лица, съдействие при подготовката и сключването на правни сделки, изготвяне на документи и процесуално представителство по граждански и изпълнителни дела.