Кантората предлага правни консултации на граждани и юридически лица, съдействие при подготовката и сключването на правни сделки, изготвяне на документи и процесуално представителство по граждански и изпълнителни дела.