Отравяне на пчели с пестициди. Какво да се направи след това.

Ако Вашите пчели загинат поради пръскане с пестициди и това се дължи на незаконни действия на извършилия пръскането (липса на известяване, използване на забранени вещества и пр.), Вие имате пътища за защита. Необходимо е обаче да предприемете конкретни и навременни действия. Налице е подробна законова уредба, която предвижда макар и сложна процедура по събиране на доказателства и установяване на нарушението ...
Вижте повече

Имейлите като писмено доказателство

Много често при сключването и изпълнението на правни сделки комуникацията между страните, включително договарянето на основните параметри на сделката (цена, срок и условия за изпълнение) се извършва чрез размяна на електронни съобщения (имейли). Въпросът е: може ли при евентуален спор тези електронни съобщения да бъдат представени в съда и ще имат ли те стойността на писмени доказателства, каквато стойност биха ...
Вижте повече

Придобиване на земя от чужденци

След изтичането на 5 г. от датата на присъединяване на България към Европейския съюз (ЕС), а именно от 1.01.2012 г., гражданите на ЕС и на държавите-членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) могат да придобиват неземеделска земя в България без значение дали пребивават постоянно в страната или не. Свободно могат да придобиват неземеделска земя и българските дружества, регистрирани от такива граждани, ...
Вижте повече

Пенсиониране при осигурителен стаж в няколко държави от ЕС

В случай че имате осигурителен стаж в няколко държави от ЕС и/ или в държавите Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, на основата на постигнатите европейски договорености при определяне на правото Ви на пенсия този стаж може да бъде сумиран. Следва да имате предвид, че сумирането на периодите на стажа се прави за преценяване на Вашето право на пенсия според съответното ...
Вижте повече

Съдържание на брачния договор

Брачен договор могат да подпишат както встъпващите, така и вече встъпилите в брак. Предмет на договаряне обаче могат да бъдат само имуществените отношения между съпрузите. В брачния договор не може да бъде договорено разпределението на домакинските задължения например или вида грижи, които страните се задължават да полагат за семейството. Тези и други задължения с личен характер, дори да са включени ...
Вижте повече

Учредяване на право на строеж от собственика на земята в полза на строител

В случай че притежавате земя, но нямате средства да изградите върху нея постройка, бихте могли да учредите право на строеж за изграждане на сграда в своя имот в полза на инвеститор, като запазите за себе си като „обезщетение“ правото на строеж на конкретни самостоятелни обекти в сградата. Така инвеститорът ще се ангажира с дейностите по строителството и въвеждането на сградата ...
Вижте повече

Рисковете на неподеленото наследство

Когато купувате наследствен имот е добре да имате предвид, че някои от разпоредбите от Закона за наследството могат да Ви попречат да станете собственик. Има случаи, когато обратно на желаното от купувачите, законодателят е предпочел да защити интереса на ощетения сънаследник. Такава е разпоредбата на чл. 76 ЗН, в която законът брани неподеленото наследство и правата на неговите съделители. В ...
Вижте повече